ચેસીસ ટ્રક

    DPC-4A-450 Chassis Truck for High Voltage Switchgear

    હાઇ વોલ્ટેજ સ્વિટ માટે DPC-4A-450 ચેસિસ ટ્રક ...

      રૂપરેખા અને સ્થાપન પરિમાણ 1 、 DPC-4A-450 ચેસિસ ટ્રકની રૂપરેખા અને ઇન્સોલેશન પરિમાણ (મેચ VD4) ઉત્પાદનનું નામ 650mm ચેસિસ ટ્રક સામગ્રી લોખંડ આકાર લંબચોરસ ...
    DPC-4-800 motorized chassis truck

    DPC-4-800 મોટરાઇઝ્ડ ચેસીસ ટ્રક

      DPC-4-800 મોટરાઇઝ્ડ ચેસીસ ટ્રક 1. સામગ્રી: સપાટી ઝીંકિંગ સાથે લોખંડ 2. પ્રમાણપત્ર: ISO9001: 2000 3. મોટર સંચાલિત, મોટર સારી સ્થિરતા સાથે ગિયર ટ્રાન્સમિશન અપનાવે છે. સામાન્ય વર્ણન ...