គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអតិផរណា

    12kv 630A Three-Position Load break Switch

    កុងតាក់បំបែកការផ្ទុក ៣ ទីតាំង ១២kv ៦៣០A

      ព័ត៌មានលម្អិតផលិតផល៖ ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស ១២KV មាតិកាប៉ារ៉ាម៉ែត្រប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលបានវាយតម្លៃវ៉ុល KV ១២ ប្រេកង់ដែលបានវាយតម្លៃ HZ ៥០ រូបិយប័ណ្ណដែលបានវាយតម្លៃ ៦៣០ សៀគ្វីខ្លីដែលមានអត្រាអាចទប់ទល់នឹងបច្ចុប្បន្ន KA ២០/២៥ ...